Η Εταιρεία | Το Εργοστάσιο Ζωοτροφών Μας

Η Εταιρεία | Το Εργοστάσιο Ζωωτροφών Μας

“Παράγουμε τροφή
με βάση το καλαμπόκι,
διασφαλίζοντας την υγεία
και τη σωστή ανάπτυξη
των πουλερικών μας

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στο Δένδρο Ναυπάκτου, παράγουμε ζωοτροφές με βάση το καλαμπόκι, τηρώντας όλα τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η δυναμικότητα παραγωγής του εργοστασίου ζωοτροφών φτάνει τους 24.000 τόνους το χρόνο.

Η ισορροπημένη διατροφή των πτηνών διασφαλίζει την υγεία και τη σωστή ανάπτυξή τους.

Η διατροφή με καλαμπόκι έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης AGROCERT.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Μανάγουλη Ευπαλίου Δώριδος, 330 56

Τηλ.: 26340 71 401
Ε-mail: info@kontoxristos.gr