Η Εταιρεία | Το Εργοστάσιο Σφαγής, Επεξεργασίας & Τυποποίησης

Η Εταιρεία | Το Εργοστάσιο Σφαγής, Επεξεργασίας & Τυποποίησης

“Διαθέτουμε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις,
με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας”

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σφαγής, επεξεργασίας και τυποποίησης, βρίσκονται στη Μανάγουλη Δωρίδος, 10 χιλιόμετρα από την πόλη της Ναυπάκτου.

Οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε 30.000 τ.μ. και στον ίδιο χώρο βρίσκονται τα γραφεία και οι διοικητικές δομές της.

Εδώ παράγουμε και συσκευάζουμε τα προϊόντα μας ακολουθώντας τις αυστηρότερες διαδικασίες ασφάλειας και υγιεινής, πιστοποιημένες από τον διεθνή οργανισμό TUV AUSTRIA κατά ISO 22000:2005.

Στα τέλη του 2016, ολοκληρώθηκε επένδυση ύψους 4.000.000 ευρώ και πλέον διαθέτουμε το τελειότερο και πλέον σύγχρονο σύστημα αερόψυξης, πλήρεις αυτοματοποιημένες μονάδες τεμαχισμού και τυποποίησης και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, διαθέτουμε

μονάδα βιολογικού καθαρισμού

και διαχείρισης υποπροϊόντων,

φροντίζοντας να έχουμε μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Μανάγουλη Ευπαλίου Δώριδος, 330 56

Τηλ.: 26340 71 401
Ε-mail: info@kontoxristos.gr