Νωπά Τεμαχισμένα | Συκωτάκια - Κοιλίτσες

Νωπά Τεμαχισμένα | Συκωτάκια - Κοιλίτσες​

ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ – ΚΟΙΛΙΕΣ

ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ – ΚΟΙΛΙΕΣ

ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ – ΚΟΙΛΙΕΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Μανάγουλη Ευπαλίου Δώριδος, 330 56

Τηλ.: 26340 71 401
Ε-mail: info@kontoxristos.gr