Νωπά Τεμαχισμένα | Συκωτάκια - Κοιλίτσες

Νωπά Τεμαχισμένα | Συκωτάκια - Κοιλίτσες​

ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ – ΚΟΙΛΙΕΣ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΤΕΜ ΤΕΜ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1060 ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ 0.050 122 5.5
1061 ΚΟΙΛΙΕΣ 0.030 195 5.5
1062 MIX ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ - ΚΟΙΛΙΕΣ 0.040 148 5.5

ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ – ΚΟΙΛΙΕΣ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΤΕΜ ΤΕΜ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1064 ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ 1.000 4 4.0
1065 ΚΟΙΛΙΕΣ 1.000 4 4.0
1066 MIX ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ - ΚΟΙΛΙΕΣ 1.000 4 4.0

ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ – ΚΟΙΛΙΕΣ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΔΙΣΚ ΔΙΣΚ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1065 ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ 1.400 4 5.6
1064 ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ 1.000 6 6.0
1065 ΚΟΙΛΙΕΣ 1.400 4 5.6
1065 ΚΟΙΛΙΕΣ 1.000 5 5.0
1066 MIX ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ - ΚΟΙΛΙΕΣ 1.400 4 5.6
1066 MIX ΣΥΚΩΤΑΚΙΑ - ΚΟΙΛΙΕΣ 1.000 5 5.0
XYMA
ΣΥΣΚ. ΣΕ STRETCH FILM
ΣΥΣΚ. ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Μανάγουλη Ευπαλίου Δώριδος, 330 56

Τηλ.: 26340 71 401
Ε-mail: info@kontoxristos.gr