Νωπά Τεμαχισμένα | Μπούτι - Μπουτάκι

Νωπά Τεμαχισμένα | Μπούτι - Μπουτάκι

ΜΠΟΥΤΙ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΤΕΜ ΤΕΜ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1010 ΜΠΟΥΤΙ 0.400 30 12.0
1010 ΜΠΟΥΤΙ 0.400 15 6.0

ΜΠΟΥΤΙ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΔΙΣΚ ΔΙΣΚ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1018 ΜΠΟΥΤΙ 1.400 4 5.6
1018 ΜΠΟΥΤΙ 0.700 4 2.80

ΜΠΟΥΤΙ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΔΙΣΚ ΔΙΣΚ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1018 ΜΠΟΥΤΙ 0.700 4 2.8

ΜΠΟΥΤΑΚΙ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΤΕΜ ΤΕΜ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1017 ΜΠΟΥΤΑΚΙ 0.130 44 5.5

ΜΠΟΥΤΑΚΙ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΔΙΣΚ ΔΙΣΚ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1012 ΜΠΟΥΤΑΚΙ 1.400 4 5.6
1012 ΜΠΟΥΤΑΚΙ 0.800 5 4.0

ΜΠΟΥΤΑΚΙ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΔΙΣΚ ΔΙΣΚ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1012 ΜΠΟΥΤΑΚΙ 0.800 4 3.2
XYMA
ΣΥΣΚ. ΣΕ STRETCH FILM
ΣΥΣΚ. ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Μανάγουλη Ευπαλίου Δώριδος, 330 56

Τηλ.: 26340 71 401
Ε-mail: info@kontoxristos.gr