Νωπά Τεμαχισμένα | Μπούτι - Μπουτάκι

Νωπά Τεμαχισμένα | Μπούτι - Μπουτάκι

ΜΠΟΥΤΙ

ΜΠΟΥΤΙ

ΜΠΟΥΤΙ

ΜΠΟΥΤΑΚΙ

ΜΠΟΥΤΑΚΙ

ΜΠΟΥΤΑΚΙ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Μανάγουλη Ευπαλίου Δώριδος, 330 56

Τηλ.: 26340 71 401
Ε-mail: info@kontoxristos.gr