Κατεψυγμένα Προϊόντα | Συσκευασία Δισκάκι

Κατεψυγμένα Προϊόντα | Συσκευασία Δισκάκι​

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Μανάγουλη Ευπαλίου Δώριδος, 330 56

Τηλ.: 26340 71 401
Ε-mail: info@kontoxristos.gr