Νωπά Τεμαχισμένα | Φιλέτο Μπούτι - Αποστεωμένο Ολόκληρο

Νωπά Τεμαχισμένα | Φιλέτο Μπούτι - Αποστεωμένο Ολόκληρο

ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΟΥΤΙ

ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΟΥΤΙ

ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΟΥΤΙ

ΑΠΟΣΤΕΩΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΑΠΟΣΤΕΩΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Μανάγουλη Ευπαλίου Δώριδος, 330 56

Τηλ.: 26340 71 401
Ε-mail: info@kontoxristos.gr