Νωπά Τεμαχισμένα | Φιλέτο Στήθος - Φιλετίνι

Νωπά Τεμαχισμένα | Φιλέτο Στήθος - Φιλετίνι

ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΤΕΜ ΤΕΜ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1080 ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 0.500 11 5.5
1080 ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 0.500 22 11.0

ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΔΙΣΚ ΔΙΣΚ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1086 ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 2.500 4 10.0
1086 ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 1.000 5 5.0

ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΔΙΣΚ ΔΙΣΚ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1086 ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 0.900 4 3.6

ΦΙΛΕΤΙΝΙ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΤΕΜ ΤΕΜ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1089 ΦΙΛΕΤΙΝΙ 0.080 70 5.6

ΦΙΛΕΤΙΝΙ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΤΕΜ ΤΕΜ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1089 ΦΙΛΕΤΙΝΙ 0.0800 70 5.6

ΦΙΛΕΤΙΝΙ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΛΑ/ΤΕΜ ΤΕΜ/ΚΙΒ ΚΙΛΑ/ΚΙΒ
1089 ΦΙΛΕΤΙΝΙ 0.080 4 3.2
XYMA
ΣΥΣΚ. ΣΕ STRETCH FILM
ΣΥΣΚ. ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Μανάγουλη Ευπαλίου Δώριδος, 330 56

Τηλ.: 26340 71 401
Ε-mail: info@kontoxristos.gr