Νωπά Τεμαχισμένα | Φιλέτο Στήθος - Φιλετίνι

Νωπά Τεμαχισμένα | Φιλέτο Στήθος - Φιλετίνι

ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

ΦΙΛΕΤΙΝΙ

ΦΙΛΕΤΙΝΙ

ΦΙΛΕΤΙΝΙ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Μανάγουλη Ευπαλίου Δώριδος, 330 56

Τηλ.: 26340 71 401
Ε-mail: info@kontoxristos.gr