Κατεψυγμένα Προϊόντα | Συσκευασία Κιβωτίου

Κατεψυγμένα Προϊόντα | Συσκευασία Κιβωτίου

Τα αγαπημένα μας προϊόντα, τώρα και σε κατεψυγμένη μορφή.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Μανάγουλη Ευπαλίου Δώριδος, 330 56

Τηλ.: 26340 71 401
Ε-mail: info@kontoxristos.gr